Sterke relaties

Met trots werken wij onder andere samen met onderstaande relaties en versterken wij medewerkers en organisaties in het realiseren van hun ambities

Gemeente Vlagtwedde & Bellingwedde – Ontwikkeling voor fusie

In aanloop naar de fusie tussen gemeente Vlagtwedde en gemeente Bellingwedde in 2018 zetten beide werkgevers, al preventief, stevig in op de ontwikkeling van medewerkers. Profileermij draagt hier voor meer dan 130 medewerkers aan bij, door een individuele loopbaanthermometer in hun loopbaan te steken en een individueel loopbaanrecept te maken. In een periode van 1-4 maanden krijgen de medewerkers meer zelfinzicht en staan ze bewust(er) in de organisatie en arbeidsmarktontwikkelingen. Regie in eigen hand, binnen of buiten de toekomstige organisatie.

Gemeente-Bellingwedde-Gemeente-Vlagtwedde-640x433

Provincie Drenthe – Werving & Selectie 12 trainees – Drentalent

In de snel veranderende maatschappij zoekt provincie Drenthe de samenwerking met frisse, gedreven talenten. Gedreven recent afgestudeerden die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de maatschappij, de organisatie en zichzelf. De twaalf zogenoemde Drentalenten met diversiteit aan opleidingsachtergronden. Profileermij heeft in samenwerking met zijn zusje CareerUp bijgedragen aan de gehele werving en selectie. Het resultaat: >100.000 mensen bereikt, 424 sollicitanten, beste 48 kandidaten geselecteerd op basis van objectieve matching op harde en zachte criteria, begeleiding op de selectiedag waarna de beste 12 kandidaten zich de echte Drentalenten mogen noemen.

provincie-drenthe

ABN AMRO – Awareness Sessies – “Op weg naar een nieuwe organisatie”

De ABN AMRO zit momenteel in de transitie om een IT-based organisatie te worden waarbij klant- en maatschappelijk belang de hoogste prioriteit hebben. Duurzaam inzetbare medewerkers vormen hierbij de basis. Vanuit Profileermij hebben we verschillende awareness sessies georganiseerd voor teams in Noord-Nederland om de bewustwording te creëren zelf de regie te pakken in hun carrière. Daarnaast zijn diverse individuen begeleidt naar een nieuwe werkomgeving buiten de ABN AMRO.

ABN Amro

Hanzehogeschool Groningen- De Carrièreapplicatie voor meer regie

Bij Hanzehogeschool Groningen zijn volop kansen voor interne en externe mobiliteit. Echter, tot op heden is er nog geen faciliteit die medewerkers hierin interactief kan ondersteunen. Met Profileermij kunnen medewerkers worden gematcht met interne of externe vacature. Medewerkers, leidinggevenden, loopbaanadviseurs en de afdeling HR krijgen hiermee de mogelijkheid om samen beleid vorm te geven dat aansluit op zowel de ambitie van de medewerker, als de organisatiedoelstellingen.

hanze logo

Gemeente Groningen – Matchen van talent

De Gemeente Groningen is een organisatie in transitie. De uitdaging voor HR ligt daarbij in het optimaal inzetten van de medewerkers en hun talenten. Nu en in de toekomst. Onderdeel van het programma, genaamd Generatiepact, is het kwalitatief en toekomstgericht matchen van young professionals met interne projecten. Voor de realisatie hiervan maakt de gemeente gebruik van de Profileermij Carrièremanagement oplossing. In de vorm van een pilot krijgen de gemeente en de betrokken young professionals, naast inzicht in de overeenkomst op CV en functieprofiel, ook inzicht in de match op hard- en soft skills. Meer inzicht voor het maken van betere keuzes.

index

 

 Alfa-college – Bezielend leiderschap

Christelijk Regionaal Opleidingscentrum het Alfa-college is gestart met de uitrol van een nieuw strategisch beleid met de slogan ‘Wie wil je zijn?’ De slogan onderstreept de ambitie én het belang van persoonlijke ontwikkeling van de studenten en medewerkers. Profileermij helpt een Locatie Management Team vorm te geven aan zowel de gewenste eigen ontwikkeling als het benodigde bezielend leiderschap richting medewerkers. In het programma worden aan de hand van Carrièreprofielen en assessments de aanwezige ingrediënten en behoeften zichtbaar gemaakt . Het recept om samen en met de medewerkers doelbewust te blijven groeien komt tot stand in 1-op-1 gesprekken en teamsessies.

ac-logo-h-rgb

Rabobank – Management Development

Een van de onafhankelijke Rabobanken heeft een Management Development traject afgenomen bij de CT groep. Om dit traject tot een succes te maken, was het noodzakelijk om bij een grote groep van deelnemers, verdeeld over verschillende managementlagen en functies, een goede inventarisatie te doen van competenties, werkstijlen en leervragen. Deze zijn als input gebruikt voor het traject. Met de Profileermij Carrièreapplicatie konden de deelnemers zichzelf beoordelen, de beoordelingen met elkaar delen en leervragen uitwisselen. Hiermee werd het programma echt van de deelnemers zelf.

Rabobank

Mobiliteitscentrum Groningen op Voorsprong

In het kader van sectorplan “Groningen op Voorsprong“ is Profileermij geselecteerd als partner van het Regionaal Mobiliteitscentrum Groningen op Voorsprong. In de aanbesteding zijn een flink aantal landelijke partijen voorbijgestreefd. Zowel op prijs als op kwaliteit scoorde Profileermij uitstekend. De visie, methodiek en kwaliteit gaven de doorslag. Deze positie biedt Profileermij de kans om het aanbod van Loopbaanchecks en adviezen extra voordelig aan te bieden. Vanuit het sectorplan Groningen op Voorsprong wordt namelijk 44% van de kosten vergoed.
plaatje blog -Groningen op voorsprong

Noorderpoort –  Inspirerende Loopbaanbegeleiding

Noorderpoort innoveert haar HRM processen. Eén van de thema’s is de grote uitstroom van oudere medewerkers de komende jaren. Dit biedt volop ruimte voor interne en externe mobiliteit én nieuwe instroom. Profileermij biedt hun loopbaanadviseur de faciliteit om medewerkers hierbij te ondersteunen. Extra waardevol is de koppeling die gelegd wordt tussen Profileermij en de talententest die het Noorderpoort al inzet.

Noorderpoort logo site

Expertisecentrum Plato – Profileren van trainees

De trainees van Talentacademie Plato hebben lef, durven van de gebaande paden te wijken en denken in kansen. Het zijn jonge mensen die wat willen bereiken. Talentacademie Plato ‘ontgrijst’ de nonprofit en profit sector met afgestudeerde HBO’ers en WO’ers. Met het Profileermij Carrièreprofiel ondersteunt Profileermij de trainees om zich onderscheidend te profileren.

Plato logo

Hanzehogeschool Groningen – bureau NoorderRuimte

Binnen de professionele leer-werkomgeving van bureau NoorderRuimte (bNR) speelt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de (junior) medewerkers een belangrijke rol. Sinds september 2015 maakt bNR gebruik van de Profileermij Carrière-applicatie. Deze ondersteunt de gewenste ontwikkeling middels de bijbehorende persoonlijke carrièreprofielen. Op deze wijze krijgen betrokken coaches en begeleiders een diepgaand inzicht, voor gerichte ondersteuning.

hanze bnr

Drenthe College

Met de Aspira toepassing (www.aspiratalent.nl) is een competentie- en waardenschouw gedaan voor een team van het Drenthe College. Doelstelling was om met elkaar op basis van werkstijlen, waarden en competenties op een andere manier kennis te maken en voorbereid door de applicatie, elkaar concreet feedback te geven.

In een tweedaagse sessie is door de voorbereiding van Aspira een enorme diepgang bereikt die het team écht vooruit geholpen heeft. Verschillen konden productief gemaakt worden en daardoor steeg het vertrouwen. En dat is dan weer de basis voor plezier en prestatie!

drenthe colle logo -site

Talentplatvorm – Innovatief selecteren op hard- en soft skills

Talentplatvorm is een werving- en selectiebureau met een vernieuwende werkwijze in het verbinden van talenten en werkgevers. Het draait om korte lijnen, transparantie en blijvende relaties. Een zienswijze dat goed past bij Profileermij. Voor ons de reden om samen te gaan werken met Talentplatvorm. Gezamenlijk zijn we gaan kijken hoe we talenten en werkgevers meer inzicht kunnen geven in het waarom. Waarom past een iemand wel of niet bij een organisaties en hoe onderbouwen we dat? Met onze online Carrière-applicatie bieden wij een gedetailleerd overzicht in de beste passende match op hard- en soft skills, persoonlijkheid en cultuur.

Logo def

Ypsylon –  Onze partner in het kader van Groningen Op Voorsprong en mobiliteit

Ypsylon is een integraal dienstverlener in HR vraagstukken en organisatieadvies. Ze  leveren maatwerk oplossingen op het snijvlak van mensen, organisatiestructuren en werkprocessen. Een insteek die goed past bij Profileermij. Als het gaat om mobiliteits- en loopbaan vraagstukken werken we nauw samen met Ypsylon. In het kader van “Groningen op Voorsprong“ treden we gezamenlijk op in het aanbieden van loopbaanchecks en adviezen.

YPS_algemeen_logo_2014_RGB_72dpi-1

DUO – Optimaliseren interne mobiliteit

Duo is een grote organisatie met een personeelsbestand dat altijd in beweging is. Daarom is er nu behoefte aan een uniforme en objectieve methodiek ter optimalisatie van de interne mobiliteit. Door gebruik te maken van de Carrièreprofielen en Profileermij Carrièremanagement krijgen zij inzicht in de medewerkers: wie ze zijn, waar ze zitten en welke rol ze kunnen invullen. De verwachte besparing: meer succesvolle interne herplaatsingen om te besparen op externe inhuur.

DUO

 

Atos – Externe mobiliteit

Atos Origin maakt gebruik van Profileermij Consulting. Profileermij ondersteunt Atos in externe mobiliteit op basis van onze methodiek. Met het Carrièreprofiel als uitgangspunt wordt samen met de betreffende medewerkers gekeken naar hun volgende stap. Gedurende dit traject maken we gebruik van het Carrièreprofiel, de training Profileren & solliciteren, persoonlijke adviesgesprekken en zetten we ons brede netwerk in om kansen te creëren.

Atos

Noorderlink – Profileren en groeien

Noorderlink is een samenwerking op gebied van HRM en HRD voor de grootste organisaties van Noord-Nederland. Momenteel biedt Noorderlink pas afgestudeerde hoger opgeleide werkloze jongeren ervaring in de meest uiteenlopende vakgebieden. Hiermee levert Noorderlink een bijdrage aan het vergroten van de kansen op een baan.

Noorderlink zet Profileermij persoonlijk leiderschap in ter ondersteuning van de ontwikkeling van de deelnemers. Tevens stelt de applicatie Noorderlink in staat de ontwikkeling van de deelnemers te volgen.

Noordelink

CT Groep – Analyse en development

CT Groep is een organisatieadviesbureau met circa 20 consultants. Hun dienstverlening bestaat uit: teamontwikkeling, mensontwikkeling, integrale bedrijfsvoering, tijdelijk management, assessment en HRM. Ze hadden grote behoefte aan een competentie meetinstrument dat waardevolle rapportages oplevert bij het uitvoeren van teamevaluaties, evaluaties van leidinggevenden en als startpunt voor coachingstrajecten. Hiervoor maakt CT Groep gebruik van het door Profileermij ontwikkelde instrument Aspira (www.aspiratalent.nl). Het is succesvol toegepast in management development (MD) trajecten, bij teamontwikkeling en als front end voor assessments en van coachingstrajecten

CT